ARTICLES DIVERSOS

Estampem teixits de diverses composicions i textures: polipropilè (camuflatge – tanca publicitària), “screen”, teixit sense teixir, baieta humida, articles per a la moda, infantils, disfresses i fantasia, hospitals, clubs esportius, etc.